چگونه خطوط موجود خود را در سامانه 2340 ثبت کنیم؟

ابتدا به صفحه ورود و ثبت نام وارد شوید و پس از ثبت نام یک کد تایید برای شماره همراه ثبت شده شما ارسال میشود و یک ایمیل فعال سازی نیز برای ایمل شما ارسال میگردد .

در ابتدا ایمیل فعالل سازی را تایید نماید تا پرو فایل شما ایجاد شود و بعد از تایید ایمیل فعال سازی وارد پروفایل خود شوید و در قسمت تایید شماره تلفن همراه کد ارسالی به تلفن همراه خود را وارد نمایید .

به این صورت پروفایل شما ایجاد شده و شما میتوانید از بخش ثبت سیم کارت جدید اقدام به ثبت سیم کارتهای خود نمایید.

سیم کارتهای ثبت شد بعد از تایید مدیر سایت وارد لیست میشود

پرداختهای خود را کجا کنترل نماید؟

بعد از ورود به پروفایل خود در بخش صورتحساب میتوانید تمامی تراکنشهای مالی خود را کنترل نمایید

روش جستجو خطوط به صورت دلخواه چگونه است؟

در سامانه و در قسمت جستجو شما میتوانید شماره مورد نظر خود را جستجو نمایید و یا نمونه های آن خط را با استفاده از حروف x و y  جستجو نمایید به صورتی که X ها با هم برابرند و Y ها نیز با هم

به عنوان مثال برای جستجو خطوطی که سه رقم اول آن با هم برابر است میتوان به صورت زیر عمل نمود

0912xxx

و یا برای خطوطی که سه رقم اول آن با هم برایبر و سه رقم انتهای آن با هم برابر است میشود به صورت زیر جستجو نمود

0912xxx yyy

قوانین و مقررات حاکم بر سایت چیست؟

این سایت بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر سایتها و کسب و کارهای اینترنتی موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منطبق گشته است و پیرو آن میباشد